Politiet – på bilistenes side

Fædrelandsvennen kan i dag melde at det har vært en trafikkulykke i Sørlandsparken i Kristiansand. Et syklist og en bilist har kollidert. Her er politiets to utsagn om hendelsesforløpet:

Syklisten skal ha kjørt inn i en bil som rygget.

Ut fra vitneobservasjoner har syklisten syklet over fotgjengerfeltet.

Disse bevingede ord kommer fra hhv operasjonsleder Øystein Vellesen og politibetjent Jon Løken.

Kanskje jeg leser dette som fanden leser bibelen, men det fremstår som at politiet fokuserer veldig på hva syklisten har gjort (“kjørt inn i en bil” og “syklet over fotgjengerfeltet”) når faktum er at bilisten har rygget over et gangfelt og inn i en syklist.

Trafikkreglene §11, punkt 1:

Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.

This entry was posted in Transport and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Politiet – på bilistenes side

  1. Pingback: Den stadige passiviseringen av bilister i ulykker | Serendipitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *