Dagens eufemisme: prognosetap

prognosetap: redusert sannsynlighet for å overleve

brukt i: helsevesenet

kilde: Rikshospitalet

This entry was posted in Språk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *