Monthly Archives: December 2015

Setesdalswiki med tusener på tusener av artikler

En lokal ildsjel i Valle/Mandal har laget en wiki for Setesdalen, melder fevennen. Arbeidet startet for et par år siden og wikien har i dag 85000 artikler. Ildsjelen selv mener å ha lagt inn 4-5000 artikler av de 85000. Det … Continue reading

Posted in Diverse | Leave a comment

Dagens eufemisme: prognosetap

prognosetap: redusert sannsynlighet for å overleve brukt i: helsevesenet kilde: Rikshospitalet

Posted in Språk | Leave a comment

YS forklarer sluttpakker

Statoil annonserer at alle ansatte får tilbud om sluttpakke og Aftenbladet refererer hva de tillitsvalgte tror dette betyr for de ansatte. Spesielt hovedtillitsvalg for Yrkesorganisasjonens Sentralforbund i Statoil er bekymret for dette. Bjørn Asle Teige sier nemlig at ansatte som … Continue reading

Posted in Politikk | Leave a comment