“Syklisten kom i voldsom fart”

En mannlig syklist født i 1979 var bevisstløs da han ble kjørt til SUS i ambulanse etter ulykken. En bilfører har rutinemessig fått førekortet beslaglagt, men omstendighetene rundt ulykken er uklare.

Sitatet stammer fra Aftenbladet, som beskriver en ulykke hvor en syklist og bilist har kollidert i et kryss. Førerkortet er rutinemessig beslaglagt, noe som tyder på at bilisten har gjort noe åpenbart galt, og det blir snart klart:

Bilisten har forklart at han kom kjørende fra Tananger Ring, og skulle svinge til venstre inn i Myrvegen da sammenstøtet skjedde. Syklisten kom ifølge bilføreren kjørende ovenfra i svært stor fart. Bilisten, som i utgangspunktet hadde vikeplikt, sto omtrent stille da syklisten traff siden av bilen med stor kraft.

En bilist som skal svinge til venstre har altså på en eller annen måte stilt seg slik at han brøt vikeplikten og syklisten kjørte i ham. Det er ikke så mange alternative omstendigheter i dette tilfellet — syklisten må ha kjørt i motsatt kjørefelt og bilisten må ha svingt til venstre rett foran syklisten uten å ha sett/brydd seg om syklisten.

Dette minner veldig om en sak i Oslo for syv år siden, hvor en syklist omkom i helt like omstendigheter. I rettssaken forsvarte bilisten seg med at han hadde stått stille på tvers av motgående kjørefelt i 5-6 sekunder før kollisjonen, men retten trodde ikke på dette.  Tvert imot fant retten at bilisten handlet uaktsomt da han svingte til venstre og ikke gjorde seg oppmerksom på motgående trafikk.

Det aktuelle krysset Tanangerveien/Myrveien ser slik ut (klikk for større versjon):

Krysset Tanangerveien/Myrveien (Google StreetView)

Krysset Tanangerveien/Myrveien (Google StreetView)

Inntegnet er bilistens forklarte kjøremønster med rødt og syklistens antatte kjøremønster med blått. Som vi ser, er det ingen andre forklaringer på at bilisten kan ha brutt vikeplikten enn at syklisten kom i motsatt kjørefelt.

Bilisten forklarer:

Syklisten kom ifølge bilføreren kjørende ovenfra i svært stor fart.

Svært stort fart. Et såvidt synlig trafikkskilt på bildet over sier at fartsgrensen på stedet er 50 km/t. Selv om det er slak nedoverbakke fra syklistens synspunkt, skal det svært mye til at farten til syklisten har langt oversteget dette. En bil på samme strekning må forventes å holde minst 50 km/t, så hvordan kan syklisten ha kommet kjørende i så stor fart at bilisten ikke klarte å oppdage syklisten på en helt rett strekning?

Svaret på dette er selvsagt at bilisten forklarer seg uriktig. Om han regelrett lyver eller bare mangler innsikt, er vanskelig å si. Det er to mulige forklaringer:

  • bilisten har ikke vært oppmerksom og med overveiende sannsynlighet bare kikket etter andre biler på strekningen før han svingte til venstre, eller
  • bilisten har sett syklisten og ikke bedømt farten ut i fra syklistens bevegelser, men snarere bedømt den til å være betydningsløs

Da bilisten plutselig ble oppmerksom på syklisten og hans fart, i øyeblikkene før sammenstøtet var et faktum, opplevde han det som at syklisten forflyttet seg til stedet ut av ingenting og følgelig må ha holdt en vanvittig fart for å klare dette.

Hva slags fart snakker vi om? Bilisten nevner ingenting om å ha sett syklisten på lang avstand, så vi kan legge antagelsen om at bilisten aldri registrerte syklisten til grunn. Til toppen av “bakken” er det ca. 100 meter, og en normalt utført venstresving kan ta alt fra 3 til 5 sekunder å gjennomføre, avhengig av tempoet. For at syklisten skulle ha kommet over bakketoppen og truffet bilisten i siden, må han ha tilbakelagt over 100 meter på under 5 sekunder. Det betyr minst 20 m/s eller 72 km/t.

Alle innser at denne forklaringen også betyr at syklisten i løpet av disse fem sekundene ikke følte noe behov for å bremse eller svinge unna bilen som var i ferd med å svinge over kjørefeltet hans. Tilsvarende oppførsel som bilisten i Oslo indirekte hevdet, med andre ord.

Dersom det rette alternativet er at bilisten så syklisten, men (som vanlig er) antok at syklistens fart var betydningsløs, har vi ingenting å gå på for å vurdere syklistens fart, men det blir heller ikke så veldig relevant. Farten kan uansett ikke ha vært langt over 50 km/t.

Rettssaken her blir nok ikke veldig spennende. Dommen i Oslo lød på 30 dager fengsel og tap av førerrett i tre år. Det er veldig billig å drepe folk på sykkel i Norge, og i den nåværende saken var det ikke dødsfall engang. Tør jeg tippe på en lett dask på lanken og kanskje en formanende pekefinger?

This entry was posted in Transport and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to “Syklisten kom i voldsom fart”

  1. Pingback: Politiets unnskyldende holdning til bilister i ulykker | Serendipitet

  2. Anonym says:

    Han kjørte i 36kmh ifølge garmin’en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *